(wymagane) Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem usługi i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TBMS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-302), przy ulicy Jedności Narodowej 152/177, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000563373, posługującą się numerem NIP 8982212296, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w celu przesłania e-booka.

Możliwe, że będę zainteresowany pomocą ekspertów TBMS Sp. z o.o., chcę się dowiedzieć więcej, dlatego zgadzam się na kontakt i złożenie mi przez TBMS Sp. z o.o. propozycji handlowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia tej zgody, a także wglądu, poprawiania oraz zwrócenia się do TBMS Sp. z o.o. z żądaniem usunięcia moich danych osobowych.